Drukuj
Kategoria: PEAD/FEAD

 

czas realizacji: grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy ( do 150 %):

- 812,00 zł dla osoby samotnej

- 684,00 zł dla jednego członka w rodzinie

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014 odbywa się przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

Paczka żywnościowa dla jednego odbiorcy składa się z następujących produktów:

Minimalny limit pomocy to 1 paczka na osobę.

Maksymalny limit pomocy to 3 paczki na osobę ( z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych ).

 

Informujemy ponadto, że w Podprogramie 2014   w województwie lubelskim:

- wydaliśmy   żywności - 292,3778 t (292 377,80 kg)

- rozdaliśmy paczek żywnościowych - 40 050 szt.

- produkty zostały rozdysponowane dla - 12 333 osób