W miesiącu maju 2019 r. paczki będą wydawane

 

 dla osób które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie na Podprogram - 2018.  

 

Skierowania są ważne do czerwca 2019 lub do momentu otrzymania żywności w ilościach zgodnych z wytycznymi bądź do wyczerpania zapasów. W takim przypadku okres ważności skierowania zostaje skrócony. W miesiącu kwietniu, pożegnaliśmy się już w tym podprogramie z dużą częścią osób jakie pobierały paczki w związku z przekazaniem żywności w określonej ilości. W miesiącu maju odbierają osoby, które przystąpiły później do programu lub mają jakieś zaległości.

 

Żywność będzie dystrybuowana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 20, 21, 22, 23, 24 maja 2019 r. w godz. 8,30 - 14,30.

 

 

 

ZAPRASZAMY.