W miesiącu wrześniu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

 

Zapraszamy w dniach 13, 14, 15, 16, 17 września 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

 

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

 

Produkty wydawane są osobom posiadającym zaległości lub nowym, które po raz pierwszy otrzymały skierowania na Podprogram - 2020.

 

Paczki wydajemy zgodnie z wytycznymi tj zgodnie z przysługującym limitem na jedną osobę i do wyczerpania zapasów.

 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

ZAPRASZAMY.

W miesiącu sierpniu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie.

Zapraszamy w dniach 23, 24, 25, 26, 27 sierpnia 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

PRODUKTY SĄ WYDAWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TJ ZGODNIE Z PRZYSŁUGUJĄCYM LIMITEM NA JEDNĄ OSOBĘ I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

W miesiącu maju 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 24, 25, 26, 27, 28 maja 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, maksymalnie do 21 maja w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8. W dniach wydawania żywności, skierowania przesyłane email i rejestrowane w biurze będą realizowane od kolejnego miesiąca !!!.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

W miesiącu lipcu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 26, 27, 28, 29, 30 lipca 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8.

PRODUKTY SĄ WYDAWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TJ ZGODNIE Z PRZYSŁUGUJĄCYM LIMITEM NA JEDNĄ OSOBĘ I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.

W miesiącu kwietniu 2021 r. kontynuujemy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu - 2020

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 26, 27, 28, 29, 30 kwietnia 2021 r. w godz. 8,30 - 14,30.

Skierowania należy rejestrować wcześniej, maksymalnie do 23 kwietnia w biurze PKPS przy ul. Puchacza 8. W dniach wydawania żywności, skierowania przesyłane email i rejestrowane w biurze będą realizowane od kolejnego miesiąca !!!.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ZAPRASZAMY.