W dniu 17 października 2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyło się spotkanie reprezentantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz interesariuszy zewnętrznych czyli instytucji, pracodawców i przedstawicieli trzeciego sektora (NGO).

Pani dr Małgorzata Chojak przedstawiła dotychczasowe formy i obszary współpracy z ponad 90 różnymi instytucjami, placówkami i podmiotami nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.